KeKi U15


Maalivahti
Jäsenen kuva
#37
Niklas Saarremaa
Pelaaja
Jäsenen kuva
#16
Eljas Peltoniemi
Jäsenen kuva
#8
Miro Ulkuniemi
Jäsenen kuva
#15
Eetu Peltoniemi
Jäsenen kuva
Tino Niemelä
Jäsenen kuva
#26
Vertti Säynäjäkangas
Jäsenen kuva
Väinö Tikkanen
Jäsenen kuva
Eetu Kaakkurivaara
Jäsenen kuva
#28
Vikke Tuovila
Jäsenen kuva
#15
Rasmus Mustonen
Jäsenen kuva
#24
Rianna Mustonen
Jäsenen kuva
Ville-Matti Lehtonen
Jäsenen kuva
#25
Tuukka Viitala
Valmentaja
Jäsenen kuva
Janne Mustonen
Jäsenen kuva
Kalle Säynäjäkangas
Jäsenen kuva
Kari Saarremaa
Joukkueenjohtaja
Jäsenen kuva
Virpi Saarremaa
+358405106083
virpi.smaa@gmail.com
Jäsenen kuva
Merja Onkamo
merja.onkamo@gmail.com


Yhteystiedot


Tiedotteet

Ei tiedotteita.