KeKi U13


Maalivahti
Pelaaja
Jäsenen kuva
Tino Niemelä
Jäsenen kuva
#15
Rasmus Mustonen
Jäsenen kuva
#24
Rianna Mustonen
Jäsenen kuva
Olli Imponen
Jäsenen kuva
Saana Kulppi
Jäsenen kuva
Ville-Matti Lehtonen
Jäsenen kuva
Luukas Kunnari
Jäsenen kuva
Elias Kunnari
Valmentaja
Jäsenen kuva
Janne Mustonen
Joukkueenjohtaja
Jäsenen kuva
Merja Onkamo
merja.onkamo@gmail.com


Yhteystiedot


Tiedotteet

Ei tiedotteita.