KeKi U12/U11

KeKi U12 harjoitusryhmä harjoittelee yhdessä viikon kaikki harjoitukset. Viikonloppuisin harjoitusryhmä jakaantuu kahteen eri peliryhmään U12 ja U11 joukkueisiin, jotka edustavat KeKiä Suomen Jääkiekkoliiton sarjoissa. Harjoituksia on 3 kertaa viikossa

Maalivahti
Jäsenen kuva
Veikko Alaluusua
Pelaaja
Jäsenen kuva
Juska Gehör
Jäsenen kuva
Noora Kamunen
Jäsenen kuva
Väinö Meriläinen
Jäsenen kuva
Inka Uurtamo
Jäsenen kuva
Tino Niemelä
Jäsenen kuva
Ilona Säynäjäkangas
Jäsenen kuva
Reetta Hamara
Jäsenen kuva
Matleena Hamara
Jäsenen kuva
Oskari Hamara
Jäsenen kuva
Elias Kantola
Jäsenen kuva
Kalle Tervonen
Jäsenen kuva
Topias Pöyliö
Jäsenen kuva
Olli Imponen
Jäsenen kuva
Saana Kulppi
Jäsenen kuva
Ville-Matti Lehtonen
Jäsenen kuva
Emmi Suomalainen
Jäsenen kuva
Essi Suomalainen
Huoltaja
Jäsenen kuva
Jusa Peltoperä
Valmentaja
Jäsenen kuva
Ilpo Tervonen
Jäsenen kuva
Timo Meriläinen
Joukkueenjohtaja
Jäsenen kuva
Miia Pöyliö
0405467776
miia.poylio@gmail.com
Jäsenen kuva
Tanja Hamara
tanja.hamara@gmail.com
Jäsenen kuva
Merja Onkamo
merja.onkamo@gmail.com


Yhteystiedot


Tiedotteet

Ei tiedotteita.Tapahtumat